Išankstinio mokėjimo taisyklės ir sąlygos

Išankstinio apmokėjimo internetu Taisyklės ir Sąlygos

 

1. Užsakymo Taisyklės ir Sąlygos

1.1.Ši sutartis (ir/ar taisyklės ir sąlygos) nėra nuomos paslaugų teikimo sutartis. Nuomos paslaugos („Nuomos Paslaugos”) bus suteiktos pagal atskirą nuomos sutartį, kurią nuomos metu turėsite pasirašyti Nuomos punkte.
Jums taip pat bus taikomos standartinės EURORENTA (UAB „Autoblikas“) nuomos sąlygos bei reikalavimas sugebėti vairuoti.

1.2 Rezervacijoms „Mokėk Dabar” jūs pasirašote šią sutartį su EURORENTA (UAB „Autoblikas“)

 

2. „Mokėk Dabar” Taisyklės ir Sąlygos
2.1. Rezervavimo metu paspaudę mygtuką „Aš sutinku” patvirtinate, kad jūs pasirašote šią sutartį su EURORENTA ir sutinkate su jos taisyklėmis ir sąlygomis. Pasirašydami šią sutartį jūs sutinkate iš EURORENTA pirkti nominalios vertės vaučerį („vaučeris”), kurio vertė lygi EURORENTA nurodytai bendrų užsakytų paslaugų kainai. EURORENTA suteiks jums vaučerį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu, ir užsakys jums Nuomos Paslaugas jūsų pasirinktame nuomos punkte ar kitoje vietoje. Pateikę šį vaučerį, jūs galėsite pasinaudoti Nuomos Paslaugomis ir išsinuomoti automobilį.

2.2. Rezervavimo internete metu jūs privalote sumokėti vaučerio vertės dydžio sumą. Nuo apmokėjimo momento jums suteikiama teisė naudotis užsakytomis nuomos ir papildomomis užsakymo metu rezervuotomis paslaugomis. Suma bus nuskaičiuota nuo jūsų kreditinės kortelės. Vaučeris nebus suteiktas iki kol nuomos suma bus pilnai apmokėta. Sudarydami šią sutartį jūs suteikiate EURORENTAI teisę nuskaičiuoti nuo jūsų kortelės sumą, lygią nurodytai vaučeryje, o taip pat papildomus mokesčius (jei tokie yra) nurodytus šioje sutartyje.

2.3. Vaučeriu, kurį įsigijote, bus apmokėta automobilio nuoma, įskaitant PVM: pasirinktas automobilis rezervuotam dienų skaičiui, taip pat kitos rezervavimo metu patvirtintos kaip įskaičiuotos į nurodytą kainą paslaugos. Jūs galite pamatyti šių paslaugų sąrašą puslapyje „Kaina”, paspaudę nuorodą „Į kainą įskaičiuota”.

2.4. Visos papildomai pasirenkamos paslaugos (pvz. speciali įranga, papildomas vairuotojas, pasirenkami draudimai, kuras, papildomos nuomos dienos), kurios nebuvo įtrauktos į apmokėto vaučerio paslaugų paketą, bus skaičiuojami kaip papildomi mokesčiai, kuriuos jūs turėsite sumokėti tiesiogiai Vietiniam Tiekėjui pasiimant arba grąžinant automobilį.

2.5. rezervacijos atšaukimo mokestis netaikomas, jei rezervacija atšaukiama likus iki nuomos pradžios daugiau kaip 7 dienoms. Klientas apmoka tik pinigų įskaitymo į EURORENTA sąskaitą ir grąžinimo jam perlaidos bankinius mokesčius.

2.6. Jei rezervacija atšaukiama likus 3-7 dienoms iki numatomos nuomos pradžios laiko, klientui taikomas rezervacijos atšaukimo mokestį 30,- EUR, bet ne mažiau kaip banko mokesčiai, taikomi pinigų įskaitymui į EURORENTA sąskaitą ir grąžinimui Klientui.

2.7. Jei rezervacija atšaukiama likus 1-3 dienoms iki numatomo nuomos pradžios laiko, klientui grąžinama 50% vaučerio dalis, t.y. pusė apmokėtos sumos.

2.8. Jei rezervacija atšaukiama likus iki nuomos termino mažiau kaip 24 valandoms arba numatytu laiku (automobilio nuomos data ir valanda) Klientas neatvyksta nuomotis automobilio, pinigai už iš anksto apmokėtą rezervaciją yra negrąžinami. Jei Klientas neatvyksta nuomotis automobilio užsakyme nurodytu laiku, Kliento rezervacija netenka galios po 2 valandų nuo rezervacijos laiko.

2.9. Siekdami susigrąžinti už vaučerį sumokėtą sumą (kai taikoma), siųskite savo užklausimą šiuo adresu.

rent@eurorenta.lt

UAB „Autoblikas“

Sukilėlių g. 2

91244 Klaipėda
Lietuva3. Užsakymų pakeitimai

3.1. Atsižvelgiant į galimybes ir sąlygas, nurodytas žemiau punkte 3.2, Klientas turi galimybę keisti savo užsakymą internetu – ne vėliau nei likus 24 h iki nuomos pradžios, arba bet kuriuo metu iki nuomos pradžios - telefonu +370686 00611. Atsižvelgiant į sąlygas pateiktas žemiau, Klientai gali naudoti turimą vaučerį alternatyvių paslaugų apmokėjimui.

3.2. Klientų užsakymo pakeitimams galioja šie apribojimai:

a) Jeigu pakeitus užsakymą kaina už Nuomos Paslaugas yra didesnė nei nominali jūsų turėto vaučerio vertė, susidariusį kainos skirtumą turėsite sumokėti rezervacijos keitimo metu.

b) Jei pakeisto užsakymo suma yra mažesnė nei nominali vaučerio vertė, skirtumas NEBUS GRĄŽINAMAS.

 

Mokėti vėliau rezervacijos sąlygos

Jeigu užsakymo metu nebuvo numatytas išankstinis apmokėjimas už paslaugas, o klientas neatšaukė savo rezervacijos iki joje nurodyto tikslaus atvykimo laiko arba neatvyko į nuomos punktą, kitai kliento nuomai ir/ar rezervacijai bus taikomas rezervacijos neatšaukimo mokestis, kuris yra lygus €50 (ECO paketams).

MŪSŲ KLIENTAMS

pagalba 24/7

vertinantiems mūsų kokybiškus
ir patikimus automobilius