Privatumo politika

UAB „AUTOBLIKAS“ PRIVATUMO POLITIKA

 

 

Šioje Privatumo politikoje:

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Autoblikas“ (toliau – EURORENTA), įmonės kodas 141673147, adresas Sandėlių g. 14 LT-95107, Klaipėda, kontaktinis telefono Nr. +370686 00611, elektroninio pašto adresas: rent@eurorenta.lt, interneto svetainė www.eurorenta.lt (toliau – interneto svetainė).

 

Informuojame, kad naudodamiesi EURORENTA interneto svetaine ir/ar rezervacijos sistema ir/ar EURORENTOS teikiamomis paslaugomis bei suteikdami EURORENTAI informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo, pavyzdžiui siekdami gerinti Jūsų patirtį, sutikimo pagrindu gautą informaciją naudotume supažindindami apie mūsų teikiamas paslaugas bei akcijas, dalindamiesi išskirtiniais mūsų pasiūlymais, siųsdami EURORENTOS ir/ar kitas su automobilių nuoma ir/ar kelių eismo taisyklių pasikeitimo naujienas ar teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę).

 

Privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

 

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami BDAR užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums atliekant automobilio rezervaciją interneto svetainėje ir sudarant nuomos sutartį. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikos atnaujinimai viešai skelbiami EURORENTA interneto svetainėje.

 

 

Sąvokos

 

Pateikiame pagrindines sąvokas naudojamas Privatumo politikoje:

Kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos aukščiau nurodytuose teisės aktuose.

 

 

1. PASIKEITIMAI ĮSIGALIOJUS NAUJAM REGLAMENTAVIMUI

 

Pagrindiniai asmens duomenų apsaugos tvarkymo principai:

 

1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 

1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

 

1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 

1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

 

1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

 

1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

 

2. RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 

EURORENTA renkami ir tvarkomi tik tie Jūsų asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

 

Duomenų pavadinimas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Užsakymo informacija

Automobilio užsakymo metu mes prašome nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą. Ši informacija mums padeda apdoroti Jūsų atliktą rezervaciją, susisiekti su Jumis, jei iškyla kokių neaiškumų su Jūsų atlikta rezervacija, taip pat išsiųsti Jums elektroninį patvirtinimą dėl automobilio užsakymo, kurį atlikote. Jei automobilio užsakymo metu pasirikote opciją „mokėti dabar“, sistema Jūsų paprašys pasirinkti mokėjimo būdą ir suvesti duomenis, būtinus tinkamam apmokėjimo užbaigimui.

Registracijos duomenys ir Jūsų paskyros mūsų interneto svetainėje informacija

Privalomi registracijos duomenys

Elektroninio pašto adresas

Alternatyvūs (Jūsų savanoriškai pateikti) duomenys

Vardas, Pavardė, asmens kodas, vairuotojo pažymėjimo numeris, išdavimo ir galiojimo datos, asmens dokumento numeris ir galiojimo pabaiga, gimimo data, telefono numeris, skrydžio numeris, gyvenamosios vietos adresas, mokėjimo kortelės savininkas, kortelės numeris, galiojimo pabaiga ir CVC numeris.

Sukurdami paskyrą mūsų interneto svetainėje Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi interneto svetainės naudojimuisi bei automobilio rezervacijai.

Nuomos sutarties duomenys

Automobilio nuomos sutarties sudarymo metu sutartyje nurodyti duomenys:

1. Pagrindiniai asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, vairuotojo pažymėjimo numeris, išdavimo ir galiojimo datos, asmens dokumento numeris ir galiojimo pabaiga);

2. Kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);

3. Sutarties duomenys (pvz., nuomojamo automobilio informacija, automobilio paėmimo ir grąžinimo vieta ir laikas, pasirinktos papildomos paslaugos ir įranga, kitos papildomos sąlygos ir informacija);

4. Finansiniai duomenys (pvz., kreditinės kortelės duomenys, nuomos ir papildomų paslaugų bei įrangos kainos);

5. Trečiųjų asmenų duomenys (pvz., antrojo vairuotojo duomenys).

Slapukų duomenys

Dėl apsilankymo mūsų interneto svetainėje informacija gali būti saugoma Jūsų kompiuteryje „slapukų“ forma. Slapukas yra mažas teksto failas, saugomas Jūsų naršyklėje ir leidžiantis jai prisiminti informaciją tarp tinklapių bei naršymo seansų. Kai lankotės mūsų svetainėje, jie leidžia prisiminti kiekvieną Jūsų užsakymo dalį, asmens duomenis ir pateikti tinkamą turinį pagal nustatytas parinktis ir kelionės planus. Jie taip pat padeda suprasti vartotojo elgesį mūsų svetainėje, o tai reiškia, jog galime pagerinti Jūsų apsilankymo mūsų puslapyje kokybę. Slapukai atskiria tik teksto dalis, kurios visada yra anonimiškos ir užkoduotos; EURORENTA slapukuose niekada nesaugoma jokia asmeninė informacija.

Žemiau pateikiami interneto svetainėje naudojami slapukai:

- Apsilankymo slapukai yra laikini ir automatiškai ištrinami, kai tik paliekate mūsų svetainę. Šie slapukai yra būtini siekiant išlaikyti nuoseklumą Jūsų apsilankymo metu, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Jūsų rezervacijos užklausos metu įrašyti pageidavimai ar kita informacija, kurią įrašėte, būtų prisiminta visos Jūsų sesijos trukmės metu.

-Nuolatiniai slapukai išlieka kompiuterio standžiajame diske iki kol juos ištrinate. Mes nenaudojame slapukų, norėdami surinkti informaciją apie Jūsų apsilankymus kitose svetainėse ar išsiaiškinti kokiai nors Jūsų asmeniniais informacijai, išskyrus informaciją, kurią Jūsų savanoriškai pateikiate apsilankymo mūsų puslapyje metu. Slapukai netrukdo ir nepažeidžia Jūsų failų, programų ar paties kompiuterio.

-Analitiniai slapukai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“), kurie padeda pagerinti interneto svetainės veikimą. Šie slapukai leidžia EURORENTAI atpažinti ir suskaičiuoti interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ją naudodamiesi. „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Privatumo politika yra pateikia adresu: https://policies.google.com/privacy

-Būtinieji slapukai – tai slapukai reikalingi tinkamam interneto svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis interneto svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie interneto svetainėje susikurtos Savitarnos. Be šių slapukų interneto svetainė neveiks tinkamai.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Turite galimybę sutikti dėl slapukų naudojimo arba jų atsisakyti. Jeigu nusprendžiate atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis. Jeigu sutiksite su slapukų panaudojimu, vėliau bet kada galėsite tokius priimtus slapukus ištrinti. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine svetaine.

Kiti duomenys

Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, tinkamai neužbaigtos („paliktos“) rezervacijos duomenys, rezervacijų istorija, mokėjimų istorija. Nelaimingo atsitikimo ar žalos automobiliui atveju arba įvykus panašiems incidentams, tvarkome duomenis, susijusius su atitinkamų įvykių eiga ir padaryta žala (šiuos duomenis gali pateikti klientai, nukentėjusios šalys, valstybinės institucijos, draudimo bendrovės ar kiti asmenys). Tokiomis aplinkybėmis tvarkomi duomenys gali apimti su sveikatos būkle susijusius duomenis, tokius kaip informacija apie sužalojimus, alkoholio kiekį kraujyje ir panašius duomenis. Papildomai, atsižvelgiant į interneto svetainėje teikiamas paslaugas, gali būti renkami papildomi Jūsų asmens duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi interneto svetaine.

 

 

3. ASMENS DUOMENYS, KURIE NĖRA RENKAMI

 

3.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

 

3.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

 

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu:

 

4.1. Automobilio rezervacijos, automobilio nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Siekdami vykdyti Jūsų rezervacijas ir palengvinti nuomos sutarčių sudarymą ir vykdymą tvarkome Jūsų pagrindinius, kontaktinius, sutarties, finansinius ir bet kokius savanoriškai pateiktus duomenis.

 

4.2. Jūsų asmens duomenis naudojame klientų aptarnavimo tikslais, pavyzdžiui, nagrinėti bet kokius skundus arba įvykdyti rezervacijų pakeitimus, dėl kurių su mumis susisiekėte.

 

4.3. Nusikalstamų veikų prevencijos ir valstybės institucijų vykdomų tyrimų tikslais.

 

4.4. Jūsų asmens duomenis taip pat naudojame Jūsų ir EURORENTA saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, išvengti mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo ir užkirsti kelią nusikaltimams nuosavybei (ypač sukčiavimui, vagystei ir grobstymui).

 

4.5. Jeigu žala automobiliui atsirado dėl Jūsų arba kito asmens kaltės arba Jūs ar kitas asmuo patekote į avariją su EURORENTOS automobiliu, tvarkome Jūsų asmens duomenis bei (jei reikia) su sveikatos būkle susijusius duomenis šiais tikslais: skundų gavimas ir tvarkymas; klientų aptarnavimas žalos atveju; pretenzijų sureguliavimas; žalos nustatymas avarijos atveju (nustatymas remiantis Jūsų ir trečiųjų asmenų pateikta informacija). Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami vykdyti teisinius įsipareigojimus (informacijos suteikimas tyrimą atliekančioms institucijoms), suteikti informacija draudimo bendrovėms. Žalos ir (Arba) avarijų trečiojoje valstybėje atveju Jūsų asmens duomenis siunčiame tokios trečiosios valstybės kompetentingoms institucijoms ir draudimo bendrovėms. Jūsų duomenų perdavimas į trečiąją valstybę remiasi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo.

 

Jei kompetentingos institucijos įtaria, kad įvykdėte administracinį nusižengimą ar nusikalstamą veiką naudodamiesi vienu iš EURORENTOS automobilių, tvarkysime ne tik Jūsų pateiktus asmens duomenis, bet ir duomenis, kuriuos mums perdavė kompetentingos institucijos.

 

4.6. Jūsų pagrindinius, kontaktinius ir sutarties duomenis, taip pat bet kokius savanoriškai pateiktus duomenis tvarkome siekdami optimizuoti savo procesus ir siūlomas paslaugas.

 

4.7. Kai abi sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus pagal nuomos sutartį, Jūsų pagrindiniai, finansiniai ir sutarties duomenys saugomi tol, kol pasibaigs įstatymų numatytas saugojimo laikotarpis.

 

 

5 TEISINIS PAGRINDAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI

 

5.1. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas duomenų tvarkymui tiek, kiek būtina siekiant vykdyti rezervacijas, sudaryti ir vykdyti sutartis, taip pat santykių su klientais palaikymo tikslais, skundų valdymo, klientų aptarnavimo žalos atveju ir avarijos metu padarytos žalos įvertinimo tikslais.

 

5.2. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas taikomas duomenų tvarkymui tiek, kiek tai būtina siekiant atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, reikšti pretenzijas ir mažinti rizikas, užkirsti kelią sukčiavimui ir sureguliuoti bei įvertinti bet kokias pretenzijas, kurias galime Jums pareikšti, ir tvarkyti pretenzijas, susijusias su administraciniais nusižengimais.

 

5.3. BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas taikomas duomenų tvarkymui tiek, kiek tai būtina siekiant aptikti, užkirsti kelią ir tirti nusikalstamas veikas, tikrinti ir saugoti vairuotojo pažymėjimo duomenis, laikytis komerciniuose ir mokesčių įstatymuose nustatytų saugojimo laikotarpių bei įvertinti avarijos metu padarytą žalą.


 

6 ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 

6.1. Asmens duomenys yra perduodami tik šioms trečiosioms šalims ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina:

6.1.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
6.1.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

6.2. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ribų. Jūsų asmens duomenys už ES ribų yra perduodami tik esat teisėtiems, kitų valstybių Teisėsaugos institucijų reikalavimams.

 

 

7. ASMENS DUOMENŲ, PATEIKTŲ PER SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES, NAUDOJIMAS

 

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

 

7.1. „Facebook“ - facebook.com/eurorenta/. Privatumo politika yra pateikiama adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

 

7.2. „Instagram“ - instagram.com/eurorenta/. Privatumo politika yra pateikia adresu: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

 

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina automobilio nuomos sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 

 

9. SUSIPAŽINIMAS SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS, JŲ KEITIMAS/TIKSLINIMAS

 

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis). Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Jūs galite juos pakeisti ar patikslinti (BDAR 16 straipsnis). Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

 

9.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: rent@eurorenta.lt;

 

9.2. Pranešdami mums telefonu: +370686 00611;

 

9.3. Atvykdami į mūsų centrinį biurą, adresu Sandėlių g. 14, Klaipėda, arba Vilniaus padalinį, adresu Dariaus ir Girėno g. 149, Vilnius.

 

 

10. PRAŠYMAS PANAIKINTI TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

 

10.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą (BDAR 17 straipsnis).

 

10.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės, jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

10.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

10.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

10.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;

10.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

10.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

 

10.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

10.3.1. Savo asmeninėje eurorenta.lt paskyroje;

10.3.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: rent@eurorenta.lt;

10.3.3. Pranešdami mums telefonu +370686 00611;

10.3.4. Atvykdami į mūsų centrinį biurą, adresu Sandėlių g. 14, Klaipėda, arba Vilniaus padalinį, adresu Dariaus ir Girėno g. 149, Vilnius.

 

 

11. TEISĖ APRIBOTI TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

 

11.1. Jūs turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 18 straipsnis). Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

11.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

11.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;

11.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

11.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu, iki kol bus patikrinta, ar priežastys, dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

 

11.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite 10.3 punkte numatytais būdais.

 

 

12. ATRANKOJE DALYVAUJANČIŲ KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

EURORENTA užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys išliks konfidencialūs ir nebus naudojami kitais tikslais, išskyrus atrankos procesui.

 

12.1. Jeigu pagal EURORENTA interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu. Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu EURORENTA tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, , el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijose ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

 

12.2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs atranka, t. y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba bus nuspręsta užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 12 mėnesių. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent išreikšite sutikimą tolesniam duomenų saugojimui ateities atrankoms. s. Gavus Jūsų sutikimą , Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus ir, jeigu per šį laikotarpį kils naujo darbuotojo poreikis, su Jumis bus susisiekta. Suėjus 5 metų terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent atsirastų kitoks teisės aktuose numatytas pagrindas jų tvarkymui.

 

12.3. Jeigu savo asmens duomenis savanoriškai pateiksite mums nepaskelbus atrankos, šiuos duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 5 metus.

 

12.4. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums aiškiai išreiškus išankstinį sutikimą, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

 

 

13 KITOS JŪSŲ TEISĖS

 

13.1. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

13.2. Turite teisę bet kuriuo metu be jokių apribojimų nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

13.3. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į mus raštu:

13.3.1 elektroniniu paštu rent@eurorenta.lt;

13.3.2. siųsdami paštu, adresu Sandėlių g. 14, Klaipėda

13.3.3. atvykę į mūsų centrinį biurą, adresu Sandėlių g. 149, Klaipėda, arba Vilniaus padalinį, adresu Dariaus ir Girėno g. 149, Vilnius.

 

13.4. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtinais atvejais šis terminas, apie tai Jus informavus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimt) dienų.

 

13.5. Jeigu turite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 

 

14. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

14.1. EURORENTA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje dienos.

 

14.2. Jeigu nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, turite teisę su ja nesutikti, siųsdami prašymą elektroniniu paštu rent@eurorenta.lt arba atvykdami į mūsų centrinį biurą, adresu Sandėlių g. 14, Klaipėda, arba Vilniaus padalinį, adresu Dariaus ir Girėno g. 149, Vilnius.

 

14.3. Jei po Privatumo politikos atnaujinimo ar pakeitimo ir toliau naudositės EURORENTA automobilių nuomos internetinės rezervacijos paslaugomis, bus laikoma, kad sutinkate su nauja redakcija.

 

14.4. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02.

MŪSŲ KLIENTAMS

pagalba 24/7

vertinantiems mūsų kokybiškus
ir patikimus automobilius